Основен общВсички височини на парапет за прозорци, балкон и парапети / парапети

Всички височини на парапет за прозорци, балкон и парапети / парапети

съдържание

 • Височина на парапета в зависимост от конструкцията
  • Оптимална безопасност
 • Парапет височини за прозорци и прозорци
  • пример
  • Без правило без изключение
 • Височина на парапет в балкони
  • разлики
 • Парапетни височини за стълби и парапети

Парапетът е непроницаема преграда, която служи като защита от падане в отворите на сградите. Парапет е проектиран така, че да се подхлъзне невъзможно и те също да уловят тежко удара. За да регулира функцията на парапет, неговата височина е посочена в различни стандарти и разпоредби. Това създава еднаква сигурност във всяка сграда. Тук ще научите всичко за необходимите височини на парапет за прозорци, балкони и парапети.

Височина на парапета в зависимост от конструкцията

Колко висока трябва да бъде балюстрадата, зависи от конкретната структура. За прозорците се прилагат различни правила, отколкото за балкони, но за стълби, различни от светлините. В допълнение, въпреки че има национална минимална височина за балюстради, но тази наредба може да бъде затегната от наредбите за земята. В допълнение, местните строителни норми могат допълнително да предписват височината и дизайна на парапетите.

Оптимална безопасност

Височината на балюстрада на балкон, прозорец или стълбище е решаващ фактор за безопасността в сградата. Следователно в жизненоважен интерес на клиента е да се допускат тук само абсолютно правилни резултати. За конкретни въпроси местният орган за строителство също предоставя подробна информация.

Парапет височини за прозорци и прозорци

Височината на парапета за прозорци е посочена в DIN 5034-4 " Tageslicht ". Информацията може да бъде намерена в точка 3.6 и по-долу.

За прозорците зависи колко високо е разположен прозорецът над земята. Техническият термин за това е "височината на падане ". Необходимият национален минимум е 80 см с височина на падане до 12 метра. От височина на падане 12 метра се предписва височина на парапет 90 см. Референтната точка е най-високата точка на готовия под от прозореца.

При светлинните светлини височината на парапета е трудна. Причината за това е наклоненият покрив, който позволява на прозореца да стърчи в стаята за разходка. За точното изчисляване на височината на парапета и размера на прозореца трябва да се вземат предвид наклонът на покрива и дължината на прозореца.

пример

Покривният прозорец (не капандурен прозорец, а монтиран на люлеещ се наклонен прозорец на ребрата) има дължина 120 cm. Строителните разпоредби определят височина на парапета за светлините от 90 cm. Под ъгъл на стъпалото на покрива от 45 ° горният ръб на прозореца на покрива е висок точно 175 см. Високи хора от 1, 90 метра височина бият горната част, така че пред челото. За да може прозорецът да е достъпен, височината на парапета трябва да се увеличи до 115 cm. Така горният ръб на прозореца на покрива е повдигнат на 200 см и пространството е използваемо без опасност.

Без правило без изключение

По-специално, в къщи с таванско таванско покритие прозорците често се осигуряват като път за спасяване и спасяване. За тази цел както размерът на светлинните светлини, така и височината на парапета са предмет на регламенти. По правило максималната височина на парапет за пътища за спасяване и спасяване, в зависимост от федералната държава, е между 110 и 120 cm. В дадения пример височината на парапета, ако къщата е в "грешно" състояние и тя трябва да служи като път за бягство, може вече да е твърде висока. В допълнение, тук е разстоянието до "леките стрехи". Това е предният ръб на покрива. Ето един до голяма степен еднакъв максимален размер от 100 cm.

Това гарантира, че между точката на прилагане на пожарната стълба и покривния прозорец разстоянието не е твърде голямо. Самият прозорец трябва да е с размер най-малко 90 х 110 см като аварийна врата. В дадения пример 45-градусовият наклон на покрива може да изисква много точни изчисления, докато не бъде намерен валиден прозорец на покрива. Прецизното планиране предварително е от съществено значение. Това също означава, че височината на пода също е известна точно на покривача или дърводелеца. Следователно инсталираното в последствие подово отопление вече може да наруши строителните норми по отношение на височината на парапета.

Височина на парапет в балкони

Балконът е на строителния език като "достъпна зона". Това също могат да бъдат тераси, галерии, издатини или дори плоски покриви, които трябва да позволят разширена употреба. Щом дадена зона е достъпна за всички без помощни средства, тя трябва да бъде снабдена със защита от падане. Строителните кодове показват тук максимална разлика в нивото от 50 cm. От половин метър разлика във височина парапет е задължителен. На практика обаче инсталирането на парапет на 30 см има смисъл, тъй като дори падането от тази височина може да има тежки последици.

Особено при балконните балюстради има големи разлики в държавните наредби на федералните държави

Като алтернатива на "парапета", техническият език говори и за "защитни сили". Обичайната мярка, която има до голяма степен валидност за цялата страна, е за парапети на балкони 90 cm . Над 12 метра са необходими допълнителни 20 см, така че минималната височина на парапет да е 1, 10 m .

разлики

В Баден-Вюртемберг преобладава много масивен архитектурен стил. Това се отразява, inter alia, в адаптирана разпоредба за височината на парапета. Достатъчно е в BaWü вече 80 см височина на парапет, при условие че самият парапет има дълбочина 20 cm. Изключват се прости парапети, изработени от дърво, стомана или стъкло. Ако се използват или се използват парапети за зидария, височината може да бъде намалена. Ако обаче е планиран такъв парапет, се посочва проучване на местните строителни разпоредби. Не всяка общност иска къщи с отличителен "замъчен характер", както е предизвикано от масивни парапети от този вид.

В Бавария допустимата височина на парапета за балкони зависи от начина на използване на сградата. Жилищните сгради се нуждаят от височина на парапет от 90 см до височина 12 метра. На работните места тук вече са предписани 100 см в строителния код. Над спад от 12 метра, както жилищните, така и търговските сгради използват стандартни 120 сантиметра като парапети за балкони и тераси. Тази масивна бариера срещу падане може да се противодейства с използването на стъклени елементи. Така имате пълната сигурност, без да губите жизнения си комфорт. Използването на стъклени елементи обаче трябва да бъде одобрено в местните строителни норми.

Парапетни височини за стълби и парапети

Височината на парапетите е регулирана в стълби и парапети в DIN 18065 . Стълбищните парапети и техните парапети със съответните перила са от особено значение по отношение на безопасността на строителството. В допълнение към нормалното, безопасно влизане на тези компоненти, стабилен парапет с неподвижно парапет също служи като защита от улов. Ако някога се спънете, смелото захващане на парапета може да ви спести от по-лошо. Във фабриките по време на всяко обучение за безопасност се препоръчва използването на парапета автоматично при всяко влизане на стълбището, понякога дори призован.

парапет

Височините на балюстрадата по стълбите са сравними с тези на балкони. В жилищата са 90 см, при работа 100 см минимум. Парапетът е монтиран на парапета на стълбището. Трябва да се монтира на височина от 80 до 120 cm. По-малкото измерение обаче се отнася само за стълби, където не се изисква допълнителна балюстрада, например в стълбите на сутерена. При тях съседните стени вече формират защитата от падане отстрани. Въпреки това, те се нуждаят от парапет.

Парапетът трябва да има ширина на захвата от 45 до 60 милиметра. Дървените парапети изискват минимална ширина на ръкохватката 45 милиметра.

Особено в по-старите жилищни сгради, дизайнът и височината на парапета често вече не отговарят на строителните норми. В тези случаи може да се монтира допълнително парапет, за да се възстанови необходимата експлоатационна безопасност. Местните майстори предлагат практични и оптически приемливи решения.

Категория:
Плетене на една кука здрави шевове - просто обяснено
Сгъваеми салфетки от плат - 7 идеи за всеки случай - сватба и ко